Make your own free website on Tripod.com
TAKWIM KOKURIKULUM 2003

TAKWIM KOKURIKULUM 2003

BULAN

MINGGU

KELAB/PERSATUAN

AKTIVITI

TINDAKAN

JAN

1

 

Pengurusan akademik

 

 

2

Semua kelab / persatuan

Mesyuarat Agung Kelab / Persatuan

Latihan merentas desa sekolah

Pengurus / Penasihat

 

3

Persatuan Akademik

Mesyuarat AJK kelab / persatuan

Latihan meretas desa

Penasihat / Pengurus

 

4

Persatuan Pakaian Seragam

Aktiviti mingguan yang dirancang

Latihan merentas desa atlet sekolah

Penasihat / Pengurus

Jurulatih  / Pengurus

CUTI TAHUN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

FEB

5

Persatuan Permainan/Sukan

Aktiviti mingguan yang dirancang

Karnival sukan asrama (bola sepak)

Penasihat / Pengurus

Warden riadhah

 

6

Persatuan Akademik

Aktiviti mingguan yang dirancang

Karnival sukan asrama (badminton)

Penmilihan pemain bola sepak

Pemilihan atlet Olahraga MSSD

Penasihat / Pengurus

Warden riadhah

Jurulatih Bola Sepak

Jurulatih Olahraga

 

7

Persatuan Pakaian Seragan

Aktiviti mingguan unit pakaian seragam

Karnival sukan asrama (ping Pong)

Perkhemahan dalaman (Kadet Remaja)

Pemilihan atlet Olahraga MSSD

Penasihat / Pengurus

Warden riadhah

Penasihat

Jurulatih Olahraga

 

8

Persatuan Permainan/Sukan

Aktiviti mingguan yang dirancang

Majlis Ihtifal Sekolah 2003

Latihan atlet Olahraga MSSD

Latihan peserta sepak takraw

Karnival sukan asrama (bola jaring)

Penasihat/Jurulatih

Penasihat BADAR

Jurulatih olahraga

Jurulatih  takraw

Warden riadhah

MAC

9

Persatuan akademik

Aktiviti mingguan yang dirancang

Latihan sukan sekolah

Latihan peserta ihtifal daerah

Malam Shautul Hijrah

Penasihat/Pengurus

Penasihat/Jurulatih

Penasihat/Jurulatih

Penasihat

 

10

Persatuan Pakaian Seragan

Aktiviti mingguan yang dirancang

Pemilihan peserta karnival akademik

Latihan Sukan Sekolah

Penasihat/Pengurus

Penasihat/Jurulatih

  11 Persatuan Permainan/Sukan

Aktiviti mingguan yang dirancang

Latihan Sukan Sekolah

Penasihat/Pengurus
  12 Persatuan Akademik

Aktiviti mingguan yang dirancang

Penasihat/Pengurus
APRIL 13 Persatuan Pakaian Seragam

Aktiviti mingguan yang dirancang

Sukan Sekolah 2003

Penasihat/Pengurus
  14 Persatuan Permainan/Sukan

Aktiviti mingguan yang dirancang

Penasihat/Pengurus
  15 Persatuan Akademik

Aktiviti mingguan yang dirancang

Penasihat/Pengurus
  16 Persatuan Pakaian Seragam

Aktiviti mingguan yang dirancang

Penasihat/Pengurus
MEI 17 Persatuan Sukan & Permainan

Aktiviti mingguan yang dirancang

Penasihat/Pengurus
  18      
  19      
  20      
  21      
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
JUN 22 Persatuan Akademik

Aktiviti mingguan yang dirancang

Perkhemahan luaran (lelaki)

Penasihat/Pengurus
  23 Persatuan Unit Pakaian Seragam

Aktiviti mingguan yang dirancang

Perkhemahan luaran (perempuan)

Penasihat/Pengurus
  24 Persatuan Sukan dan Permainan

Aktiviti mingguan yang dirancang

Penasihat/Pengurus
  25 Persatuan Akademik

Aktiviti mingguan yang dirancang

Penasihat/Pengurus
JULAI 26 Persatuan Unit Pakaian Seragam Aktiviti mingguan yang dirancang Penasihat/Pengurus
  27