Make your own free website on Tripod.com

OBJEKTIF KEBAJIKAN

i) Menyedarkan warga SMKA Simpang Lima tentang pentingnya kebajikan

 

ii )Meningkatkan sikap prihatin, bertanggungjawab,bertimbangrasa, dan bersemangat  dalam         

    melaksanakan tugas di kalangan warga SMKA Simpang Lima         

     

iii ) Mewujudkan budaya suka berbuat kebajikan di kalangan warga SMKA Simpang Lima

PROGRAM DAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN

i) Tabung Kebajikan Pelajar

ii) Kemudahan Fizikal dan Rekreasi

iii) Kemudahan Rawatan Khas

iv) Kebajikan Guru Dan Kakitangan